Visa allt om ABR Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 664 1 011 1 504 650 1 141 1 973 1 124 0
Övrig omsättning 112 284 257 719 1 185 408 112 16
Rörelseresultat (EBIT) 2 272 84 61 468 395 -562 538 13
Resultat efter finansnetto 2 451 80 57 466 324 -652 538 46
Årets resultat 1 668 50 237 158 96 -3 81 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 883 2 252 367 742 1 229 1 265 1 807 0
Omsättningstillgångar 1 921 776 2 035 2 385 783 707 687 1 599
Tillgångar 5 803 3 028 2 402 3 127 2 012 1 972 2 494 1 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 866 1 347 1 297 1 060 902 806 929 848
Obeskattade reserver 909 548 535 781 535 343 996 571
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 329 297 358 616 460 378 426 166
Kortfristiga skulder 1 700 836 212 670 115 445 144 13
Skulder och eget kapital 5 803 3 028 2 402 3 127 2 012 1 972 2 494 1 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 215 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 3 776 1 295 1 761 1 369 2 326 2 381 1 236 16
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 664 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 276 139 111 562 519 -451 544 13
Nettoomsättningförändring 262,41% -32,78% 131,38% -43,03% -42,17% 75,53% -% -%
Du Pont-modellen 42,29% 2,81% 2,54% 15,00% 16,25% -33,06% 21,57% -%
Vinstmarginal 66,98% 8,41% 4,06% 72,15% 28,66% -33,05% 47,86% -%
Bruttovinstmarginal 84,06% 30,96% 34,77% 41,38% 35,93% 22,45% 38,88% -%
Rörelsekapital/omsättning 6,03% -5,93% 121,21% 263,85% 58,55% 13,28% 48,31% -%
Soliditet 61,61% 58,60% 71,37% 52,31% 64,43% 53,69% 66,68% 78,74%
Kassalikviditet 113,00% 92,82% 959,91% 355,97% 680,87% 157,53% 472,92% 12 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...