Visa allt om Byggnadsfirma Henrik Sundqvist Aktiebolag
Visa allt om Byggnadsfirma Henrik Sundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 287 832 1 386 1 372 2 400 1 676 2 230 1 841 1 537
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -104 -178 1 95 29 96 31 2
Resultat efter finansnetto 2 -115 -186 -2 92 25 93 29 -2
Årets resultat 2 -115 -186 -4 67 17 67 19 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 5 6
Omsättningstillgångar 135 75 305 389 466 320 426 282 348
Tillgångar 135 75 305 389 466 322 429 286 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -36 -38 77 263 266 199 182 115 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 6 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 108 228 126 200 123 247 172 259
Skulder och eget kapital 135 75 305 389 466 322 429 286 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 343 - 0 - 0 63 300 344 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 324 446 389 0 113 274 280 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 118 137 168 153 35 129 221 244 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 287 832 1 386 1 372 2 400 1 676 2 230 1 841 1 537
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 832 693 686 2 400 1 676 1 115 921 769
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 480 334 282 53 441 405 439 200
Rörelseresultat, EBITDA 14 -104 -178 1 97 30 97 33 4
Nettoomsättningförändring 54,69% -39,97% 1,02% -42,83% 43,20% -24,84% 21,13% 19,78% -%
Du Pont-modellen 11,11% -138,67% -58,03% 0,26% 20,39% 9,01% 22,38% 10,84% 0,56%
Vinstmarginal 1,17% -12,50% -12,77% 0,07% 3,96% 1,73% 4,30% 1,68% 0,13%
Bruttovinstmarginal 59,98% 72,96% 59,31% 65,82% 20,38% 100,00% 54,53% 65,89% 44,31%
Rörelsekapital/omsättning -0,23% -3,97% 5,56% 19,17% 11,08% 11,75% 8,03% 5,98% 5,79%
Soliditet -26,67% -50,67% 25,25% 67,61% 57,08% 61,80% 42,42% 40,21% 27,04%
Kassalikviditet 97,83% 69,44% 133,77% 308,73% 233,00% 260,16% 172,47% 163,95% 134,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...