Visa allt om Profilfastigheter Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Nettoomsättning 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 012 4 794 3 573 5 504 5 179 1 745 -56 -63
Resultat efter finansnetto 3 001 1 262 -424 1 917 2 301 1 627 -56 -63
Årets resultat 1 997 134 -21 654 437 819 -56 -63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 509 112 598 115 791 118 432 108 441 62 897 14 954 705
Omsättningstillgångar 2 415 2 044 1 447 2 759 2 693 1 054 1 764 120
Tillgångar 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 164 2 166 2 032 2 053 1 399 962 143 100
Obeskattade reserver 4 411 3 970 2 887 3 296 2 270 554 0 0
Avsättningar (tkr) 556 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 900 101 866 110 318 113 378 105 454 60 941 16 341 0
Kortfristiga skulder 14 893 6 640 2 001 2 464 2 011 1 494 234 724
Skulder och eget kapital 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 955 7 708 6 482 8 301 6 520 1 978 -56 -63
Nettoomsättningförändring -% 0,37% 8,06% -9,98% 289,43% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,98% 4,19% 3,05% 4,56% 4,67% 2,73% -% -%
Vinstmarginal 64,20% 39,86% 29,81% 49,71% 42,03% 55,08% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -178,33% -38,16% -4,62% 2,66% 5,53% -13,89% -% -%
Soliditet 6,73% 4,59% 3,65% 3,70% 2,76% 2,14% 0,86% 12,14%
Kassalikviditet 16,22% 30,78% 72,31% 111,97% 133,91% 70,55% 753,85% 16,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...