Visa allt om Profilfastigheter Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Nettoomsättning 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 012 4 794 3 573 5 504 5 179 1 745 -56 -63
Resultat efter finansnetto 3 001 1 262 -424 1 917 2 301 1 627 -56 -63
Årets resultat 1 997 134 -21 654 437 819 -56 -63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 509 112 598 115 791 118 432 108 441 62 897 14 954 705
Omsättningstillgångar 2 415 2 044 1 447 2 759 2 693 1 054 1 764 120
Tillgångar 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 164 2 166 2 032 2 053 1 399 962 143 100
Obeskattade reserver 4 411 3 970 2 887 3 296 2 270 554 0 0
Avsättningar (tkr) 556 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 900 101 866 110 318 113 378 105 454 60 941 16 341 0
Kortfristiga skulder 14 893 6 640 2 001 2 464 2 011 1 494 234 724
Skulder och eget kapital 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 955 7 708 6 482 8 301 6 520 1 978 -56 -63
Nettoomsättningförändring -% 0,37% 8,06% -9,98% 289,43% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,98% 4,19% 3,05% 4,56% 4,67% 2,73% -% -%
Vinstmarginal 64,20% 39,86% 29,81% 49,71% 42,03% 55,08% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -178,33% -38,16% -4,62% 2,66% 5,53% -13,89% -% -%
Soliditet 6,73% 4,59% 3,65% 3,70% 2,76% 2,14% 0,86% 12,14%
Kassalikviditet 16,22% 30,78% 72,31% 111,97% 133,91% 70,55% 753,85% 16,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...