Visa allt om L H Hålservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 4 864 3 409 3 965 2 661 3 199 3 487 3 938 4 233 2 414
Övrig omsättning - 132 2 - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 982 660 685 214 -9 345 575 917 361
Resultat efter finansnetto 967 659 685 212 -12 342 574 918 361
Årets resultat 746 512 531 224 147 183 414 485 257
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 17 60 83 142 208 93 73 28
Omsättningstillgångar 1 995 1 614 1 412 988 1 076 1 147 1 561 1 663 815
Tillgångar 2 171 1 631 1 471 1 071 1 218 1 355 1 654 1 736 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 743 1 447 1 335 854 780 793 770 656 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 96 327 243 239 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 184 136 217 342 235 640 841 485
Skulder och eget kapital 2 171 1 631 1 471 1 071 1 218 1 355 1 654 1 736 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 636 693 765 647
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 492 881 940 549 963 218 144 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 516 335 334 206 354 315 309 289 250
Utdelning till aktieägare 0 0 400 50 0 160 160 300 186
Omsättning 4 864 3 541 3 967 2 661 3 199 3 487 3 938 4 235 2 414
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 621 1 136 1 322 1 331 1 066 1 162 1 313 2 117 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 416 433 373 447 396 387 534 474
Rörelseresultat, EBITDA 988 702 737 273 57 411 605 937 368
Nettoomsättningförändring 42,68% -14,02% 49,00% -16,82% -8,26% -11,45% -6,97% 75,35% -%
Du Pont-modellen 45,28% 40,47% 46,63% 20,17% -0,74% 25,46% 34,76% 52,88% 42,82%
Vinstmarginal 20,21% 19,36% 17,30% 8,12% -0,28% 9,89% 14,60% 21,69% 14,95%
Bruttovinstmarginal 91,26% 89,12% 78,71% 81,62% 84,75% 83,34% 78,36% 78,86% 87,20%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 41,95% 32,18% 28,97% 22,94% 26,15% 23,39% 19,42% 13,67%
Soliditet 80,29% 88,72% 90,75% 79,74% 69,85% 76,31% 57,38% 47,70% 42,35%
Kassalikviditet 466,12% 877,17% 1 038,24% 455,30% 314,62% 488,09% 243,91% 197,74% 168,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...