Visa allt om Friman Invest AB
Visa allt om Friman Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 860 853 794 928 1 466 484 558 1 316
Övrig omsättning - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 376 360 199 389 888 202 249 1 003
Resultat efter finansnetto 295 226 34 185 693 -21 -30 558
Årets resultat 74 177 79 136 521 0 1 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 926 6 092 6 414 6 535 6 774 6 867 6 773 6 981
Omsättningstillgångar 494 652 343 298 823 343 289 516
Tillgångar 6 420 6 744 6 758 6 833 7 596 7 210 7 062 7 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 914 737 658 922 401 401 400
Obeskattade reserver 0 0 0 68 68 68 90 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 227 5 416 5 609 5 641 5 897 5 880 6 160 6 440
Kortfristiga skulder 555 415 412 466 709 860 411 517
Skulder och eget kapital 6 420 6 744 6 758 6 833 7 596 7 210 7 062 7 497
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 350 0 0 400 0 0 0
Omsättning 860 863 794 928 1 466 484 558 1 316
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 626 610 447 628 1 120 423 470 1 233
Nettoomsättningförändring 0,82% 7,43% -14,44% -36,70% 202,89% -13,26% -57,60% -%
Du Pont-modellen 5,87% 5,35% 2,96% 5,71% 12,23% 2,80% 2,83% 13,38%
Vinstmarginal 43,84% 42,32% 25,19% 42,03% 63,37% 41,74% 35,84% 76,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,09% 27,78% -8,69% -18,10% 7,78% -106,82% -21,86% -0,08%
Soliditet 9,94% 13,55% 10,91% 10,36% 12,80% 6,26% 6,62% 6,68%
Kassalikviditet 89,01% 157,11% 83,25% 63,95% 116,08% 39,88% 70,32% 99,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...