Visa allt om Photo Gift Wrap TFL AB
Visa allt om Photo Gift Wrap TFL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 3 30 91 97 13 50
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -11 -9 -16 -70 -63 -16
Resultat efter finansnetto 0 0 -11 -9 -16 -70 -63 -16
Årets resultat 0 0 -11 -9 -16 -70 -44 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 15 35 43 75
Omsättningstillgångar 1 1 16 27 24 26 52 25
Tillgångar 1 1 16 27 39 61 95 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -15 -15 -15 -3 5 21 92 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 16 32 31 34 40 4 16
Skulder och eget kapital 1 1 16 27 39 61 95 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 30 91 97 13 50
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -11 6 4 -62 -31 9
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -90,00% -67,03% -6,19% 646,15% -74,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -68,75% -33,33% -41,03% -114,75% -66,32% -16,00%
Vinstmarginal -% -% -366,67% -30,00% -17,58% -72,16% -484,62% -32,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 93,33% 75,82% 92,78% 38,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -533,33% -13,33% -10,99% -14,43% 369,23% 18,00%
Soliditet -1 500,00% -1 500,00% -93,75% -11,11% 12,82% 34,43% 96,84% 84,00%
Kassalikviditet 6,25% 6,25% 50,00% 87,10% 70,59% 65,00% 1 300,00% 156,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...