Visa allt om Martin Näsman Åkeri AB
Visa allt om Martin Näsman Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 636 571 516 639 1 292 1 512 1 237 1 284 1 467
Övrig omsättning - - - - 14 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 47 -37 69 262 73 11 106 198
Resultat efter finansnetto 78 45 -33 56 162 16 -24 57 138
Årets resultat 58 33 6 19 65 11 0 41 65
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 7 170 282 1 500 679 802 925
Omsättningstillgångar 339 400 385 477 431 347 188 349 294
Tillgångar 341 404 392 647 713 1 847 866 1 150 1 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 289 256 251 332 267 256 256 265
Obeskattade reserver 63 63 63 106 78 23 23 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 3 17 170 153 1 027 288 491 600
Kortfristiga skulder 53 49 56 120 150 530 299 355 306
Skulder och eget kapital 341 404 392 647 713 1 847 866 1 150 1 219
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 264 - 0 270 242 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 309 286 264 0 312 242 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 135 121 114 114 129 107 116 95 82
Utdelning till aktieägare 0 60 0 0 100 0 0 0 50
Omsättning 636 571 516 639 1 306 1 512 1 237 1 284 1 467
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 636 571 516 639 1 292 1 512 1 237 1 284 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 463 408 387 449 352 389 345 346
Rörelseresultat, EBITDA 43 49 -22 102 425 552 134 229 320
Nettoomsättningförändring 11,38% 10,66% -19,25% -50,54% -14,55% 22,23% -3,66% -12,47% -%
Du Pont-modellen 23,17% 11,63% -6,63% 10,66% 37,03% 3,95% 1,27% 9,22% 16,24%
Vinstmarginal 12,42% 8,23% -5,04% 10,80% 20,43% 4,83% 0,89% 8,26% 13,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,82% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,97% 61,47% 63,76% 55,87% 21,75% -12,10% -8,97% -0,47% -0,82%
Soliditet 54,59% 83,70% 77,84% 50,87% 54,63% 15,37% 31,52% 25,27% 24,57%
Kassalikviditet 639,62% 816,33% 687,50% 397,50% 287,33% 65,47% 62,88% 98,31% 96,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...