Visa allt om Nextjet Sverige AB
Visa allt om Nextjet Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 221 432 98 793 102 673 117 408 111 904 156 193 81 535 26 345
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 190 5 805 6 659 -661 12 808 20 512 -2 485 -9 833
Resultat efter finansnetto -11 924 -5 850 6 677 724 13 921 20 699 -2 433 -9 702
Årets resultat -9 152 -346 6 477 484 7 710 16 853 -2 433 -9 702
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 683 122 598 98 810 75 265 5 917 2 073 1 514 1 538
Omsättningstillgångar 57 513 7 267 9 898 14 437 51 745 40 839 19 883 4 895
Tillgångar 352 196 129 865 108 708 89 702 57 662 42 912 21 397 6 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 976 64 128 54 477 33 002 32 028 24 318 11 465 2 698
Obeskattade reserver 0 0 5 504 5 504 5 504 2 091 0 0
Avsättningar (tkr) 732 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 521 20 171 22 779 30 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 202 967 45 566 25 948 21 196 20 130 16 503 9 932 3 734
Skulder och eget kapital 352 196 129 865 108 708 89 702 57 662 42 912 21 397 6 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 505 929 720 460 378
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 449 80 - -
Löner till övriga anställda 10 927 9 111 8 132 6 182 4 815 6 106 3 746 1 412
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 113 3 300 2 908 2 471 2 330 2 492 1 390 568
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 438 0 0 0
Omsättning 221 432 98 793 102 673 117 408 111 904 156 193 81 535 26 345
Nyckeltal
Antal anställda 33 29 26 18 16 16 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 710 3 407 3 949 6 523 6 994 9 762 5 436 3 293
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 440 435 527 536 602 388 315
Rörelseresultat, EBITDA -5 490 6 817 7 476 -177 12 865 20 560 -2 449 -9 805
Nettoomsättningförändring 124,14% -3,78% -12,55% 4,92% -28,36% 91,57% 209,49% -%
Du Pont-modellen -2,49% -4,43% 6,21% 0,84% 24,15% 48,26% -11,31% -150,82%
Vinstmarginal -3,95% -5,82% 6,58% 0,64% 12,44% 13,26% -2,97% -36,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -15,50%
Rörelsekapital/omsättning -65,69% -38,77% -15,63% -5,76% 28,25% 15,58% 12,20% 4,41%
Soliditet 15,61% 49,38% 54,06% 41,31% 62,58% 60,26% 53,58% 41,94%
Kassalikviditet 28,27% 15,95% 38,15% 68,11% 257,05% 247,46% 200,19% 131,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...