Visa allt om Axholmen AB
Visa allt om Axholmen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 44 100 42 143 22 233 23 550 21 697 21 620 13 255 8 612
Övrig omsättning 270 414 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 919 12 640 246 225 331 326 159 2 061
Resultat efter finansnetto 10 911 12 650 242 3 860 3 490 2 475 1 118 2 055
Årets resultat 8 396 9 774 187 2 819 2 507 1 806 833 1 427
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 313 8 0 0 0 0 66
Omsättningstillgångar 27 592 25 385 7 068 15 170 10 904 8 025 6 566 3 490
Tillgångar 27 893 25 698 7 076 15 170 10 904 8 025 6 566 3 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 688 10 117 575 3 230 2 877 2 120 1 294 1 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 86 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 205 15 495 6 501 11 940 8 027 5 905 5 273 1 915
Skulder och eget kapital 27 893 25 698 7 076 15 170 10 904 8 025 6 566 3 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 2 026
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 502 14 729 0 0 0 0 0 1 785
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 526 5 281 0 0 0 0 0 1 259
Utdelning till aktieägare 8 395 9 774 188 2 819 2 506 1 836 1 029 1 229
Omsättning 44 370 42 557 22 233 23 550 21 697 21 620 13 255 8 612
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 0 0 - 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 150 3 010 - - - - - 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 550 1 528 - - - - - 1 324
Rörelseresultat, EBITDA 10 998 12 718 246 225 331 326 159 2 068
Nettoomsättningförändring 4,64% 89,55% -5,59% 8,54% 0,36% 63,11% 53,91% -%
Du Pont-modellen 39,15% 49,26% 3,48% 25,45% 32,01% 30,85% 17,03% 58,17%
Vinstmarginal 24,76% 30,04% 1,11% 16,39% 16,09% 11,45% 8,43% 24,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 3,33% 4,07% 1,81% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,02% 23,47% 2,55% 13,72% 13,26% 9,81% 9,75% 18,29%
Soliditet 31,15% 39,37% 8,13% 21,29% 26,38% 26,42% 19,71% 45,99%
Kassalikviditet 143,67% 163,83% 108,72% 127,05% 135,84% 135,90% 124,52% 182,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...