Visa allt om Celestine Hill Communications AB
Visa allt om Celestine Hill Communications AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 216
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -81 -148 -150 -147 -153 -149 -73 -49
Resultat efter finansnetto -81 -148 -150 -147 -153 -149 -73 -47
Årets resultat -81 -148 -150 -147 -153 -149 -73 -47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 199 223 248 272 296 321 303
Omsättningstillgångar 15 22 55 40 22 10 95 84
Tillgångar 189 220 278 287 294 307 416 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 209 266 276 283 71 180 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 225 225 325
Kortfristiga skulder 11 11 11 11 11 11 11 10
Skulder och eget kapital 189 220 278 287 294 307 416 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 216
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -57 -124 -126 -123 -129 -125 -49 -27
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -12,11%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -21,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 5,09%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 34,26%
Soliditet 94,18% 95,00% 95,68% 96,17% 96,26% 23,13% 43,27% 13,66%
Kassalikviditet 136,36% 200,00% 500,00% 363,64% 200,00% 90,91% 863,64% 840,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...