Visa allt om Nytida Ungstöd i Mälardalen AB
Visa allt om Nytida Ungstöd i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 24 639 14 804 8 515 4 863 7 745 4 266 4 716 3 094
Övrig omsättning 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 534 2 843 626 -228 797 572 1 097 909
Resultat efter finansnetto 5 510 2 776 573 -228 796 565 1 090 909
Årets resultat 4 225 2 166 497 -228 596 774 587 490
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 495 325 38 95 172 229 0
Omsättningstillgångar 8 029 3 950 2 824 1 706 1 789 2 114 2 456 1 379
Tillgångar 8 394 4 445 3 149 1 744 1 884 2 285 2 685 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 538 2 313 897 400 1 227 1 351 1 177 590
Obeskattade reserver 54 0 0 0 0 11 501 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 198 178 0 0 32 127 0
Kortfristiga skulder 3 743 1 934 2 074 1 344 656 891 880 561
Skulder och eget kapital 8 394 4 445 3 149 1 744 1 884 2 285 2 685 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 198 366 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 034 3 813 2 384 1 654 2 310 896 1 095 581
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 185 1 383 947 693 978 509 483 196
Utdelning till aktieägare 0 2 000 500 0 600 600 600 0
Omsättning 24 642 14 804 8 515 4 863 7 745 4 266 4 716 3 094
Nyckeltal
Antal anställda 25 12 6 6 6 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 986 1 234 1 419 811 1 291 1 422 1 572 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 478 642 459 678 671 592 454
Rörelseresultat, EBITDA 5 664 2 937 683 -171 873 629 1 154 909
Nettoomsättningförändring 66,43% 73,86% 75,10% -37,21% 81,55% -9,54% 52,42% -%
Du Pont-modellen 65,94% 64,00% 19,88% -13,02% 42,57% 25,03% 40,97% 65,99%
Vinstmarginal 22,46% 19,22% 7,35% -4,67% 10,36% 13,41% 23,32% 29,41%
Bruttovinstmarginal 68,58% 65,79% 63,69% 100,00% 100,00% 77,78% 78,60% 76,99%
Rörelsekapital/omsättning 17,40% 13,62% 8,81% 7,44% 14,63% 28,67% 33,42% 26,44%
Soliditet 54,56% 52,04% 28,49% 22,94% 65,13% 59,48% 57,27% 54,69%
Kassalikviditet 214,51% 204,24% 136,16% 126,93% 272,71% 237,26% 279,09% 245,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...