Visa allt om Ruthström & Alfredsson Låsservice i Norrtälje AB
Visa allt om Ruthström & Alfredsson Låsservice i Norrtälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 * 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -9 -16 -13 -9 -7 -5 -13 -5
Resultat efter finansnetto 484 291 -16 -188 523 -26 75 0 5
Årets resultat 484 291 -16 -188 523 -26 75 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 * 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 1 200 1 200 1 200 600 720 840 960 1 080
Omsättningstillgångar 105 149 105 392 408 111 111 108 126
Tillgångar 1 305 1 349 1 305 1 592 1 008 831 951 1 068 1 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 1 248 957 973 676 154 180 105 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 251 611 326 670 762 956 1 101
Kortfristiga skulder 474 101 97 8 8 8 9 0 0
Skulder och eget kapital 1 305 1 349 1 305 1 592 1 008 831 951 - 1 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -9 -16 -13 -9 -7 -5 -13 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 63,75% 92,51% 73,33% 61,12% 67,06% 18,53% 18,93% 9,83% 8,71%
Kassalikviditet 22,15% 147,52% 108,25% 4 900,00% 5 100,00% 1 387,50% 1 233,33% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-04: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...