Visa allt om Paulig Coffee Sweden AB
Visa allt om Paulig Coffee Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 248 52 630 40 544 20 936 9 786 6 897 4 404 3 881
Övrig omsättning 57 - - 2 035 2 587 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 161 -4 326 -5 117 -2 833 -8 460 -10 983 -6 345 -3 697
Resultat efter finansnetto -7 135 -4 627 -5 523 -3 092 -8 724 -10 996 -6 242 -3 999
Årets resultat -7 135 -4 627 -5 523 -3 092 -8 724 -10 996 -6 242 -3 999
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 334 3 112 2 385 619 2 029 2 702 438 406
Omsättningstillgångar 12 762 19 528 22 090 14 860 12 073 7 431 3 270 5 381
Tillgångar 17 096 22 640 24 475 15 479 14 102 10 133 3 708 5 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 988 883 760 775 95 190 1 755 2 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 14 240 14 000 7 200 7 200 7 200 0 0
Kortfristiga skulder 9 108 7 517 9 715 7 504 6 806 2 741 1 953 3 290
Skulder och eget kapital 17 096 22 640 24 475 15 479 14 102 10 133 3 708 5 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 533 478 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 876 8 948 5 329 2 852 3 292 4 289 2 767 1 111
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 480 3 780 2 343 1 660 1 612 1 514 1 173 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 305 52 630 40 544 22 971 12 373 6 932 4 404 3 881
Nyckeltal
Antal anställda 22 18 11 7 11 12 10 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 466 2 924 3 686 2 991 890 575 440 970
Personalkostnader per anställd (tkr) 666 714 724 732 500 497 427 455
Rörelseresultat, EBITDA -5 762 -3 309 -4 626 -2 427 -7 779 -10 522 -6 198 -3 653
Nettoomsättningförändring 3,07% 29,81% 93,66% 113,94% 41,89% 56,61% 13,48% -%
Du Pont-modellen -40,72% -19,05% -20,89% -18,24% -59,96% -108,37% -168,34% -63,87%
Vinstmarginal -12,83% -8,19% -12,61% -13,48% -86,40% -159,21% -141,73% -95,23%
Bruttovinstmarginal 33,25% 33,20% 22,76% 24,26% 11,88% 20,89% 25,64% 22,24%
Rörelsekapital/omsättning 6,74% 22,82% 30,52% 35,14% 53,82% 68,00% 29,90% 53,88%
Soliditet 46,72% 3,90% 3,11% 5,01% 0,67% 1,88% 47,33% 43,15%
Kassalikviditet 79,26% 172,78% 157,88% 107,25% 107,14% 191,06% 56,27% 126,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...