Visa allt om Markmiljö i Jönköping AB
Visa allt om Markmiljö i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 958 23 756 27 770 23 350 20 067 16 551 11 669 11 370 952
Övrig omsättning 51 210 214 55 75 29 686 - -
Rörelseresultat (EBIT) 790 -636 570 512 221 404 205 413 68
Resultat efter finansnetto 775 -657 546 493 206 400 188 410 68
Årets resultat 395 -182 188 272 84 119 92 170 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 645 753 490 523 299 394 578 178
Omsättningstillgångar 7 906 5 069 4 502 7 254 3 052 3 833 2 318 1 596 757
Tillgångar 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574 4 132 2 712 2 175 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 653 1 259 1 441 1 253 980 896 777 570 275
Obeskattade reserver 510 321 566 463 355 290 259 201 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 79 159 268 121 171 0 0 75 250
Kortfristiga skulder 6 154 3 976 2 981 5 907 2 068 2 946 1 676 1 329 379
Skulder och eget kapital 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574 4 132 2 712 2 175 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 482 496 539 501 321 317 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 031 4 679 4 074 3 429 2 558 2 800 2 212 799 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 603 1 389 1 216 1 066 900 1 039 860 387 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 009 23 966 27 984 23 405 20 142 16 580 12 355 11 370 952
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 13 12 10 11 9 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 568 1 697 2 136 1 946 2 007 1 505 1 297 2 274 476
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 462 463 439 419 409 390 311 58
Rörelseresultat, EBITDA 1 026 -387 813 705 382 525 304 486 77
Nettoomsättningförändring 51,36% -14,45% 18,93% 16,36% 21,24% 41,84% 2,63% 1 094,33% -%
Du Pont-modellen 9,42% -11,13% 10,85% 6,61% 6,18% 9,78% 7,63% 19,13% 7,27%
Vinstmarginal 2,20% -2,68% 2,05% 2,19% 1,10% 2,44% 1,77% 3,66% 7,14%
Bruttovinstmarginal 26,00% 31,94% 29,32% 31,77% 28,19% 36,94% 32,65% 24,08% 41,60%
Rörelsekapital/omsättning 4,87% 4,60% 5,48% 5,77% 4,90% 5,36% 5,50% 2,35% 39,71%
Soliditet 24,43% 26,42% 35,82% 20,59% 34,74% 26,86% 35,69% 32,86% 31,88%
Kassalikviditet 109,12% 113,05% 146,76% 120,76% 140,81% 130,11% 138,31% 120,09% 199,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...