Visa allt om Tänndalen Högfjällshotell Röstavallen AB
Visa allt om Tänndalen Högfjällshotell Röstavallen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 407 674 547 554 516 640 601 149
Övrig omsättning 1 106 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 540 -566 -805 -877 -896 -10 155 -1 551 -613
Resultat efter finansnetto 540 -568 -808 -877 -897 -10 157 -1 555 -613
Årets resultat 540 -568 1 192 -877 3 -4 407 45 -613
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 159 3 076 3 393 3 799 3 955 4 377 13 483 6 881
Omsättningstillgångar 263 249 317 286 375 421 1 124 1 080
Tillgångar 3 421 3 326 3 710 4 085 4 329 4 798 14 607 7 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 891 1 459 267 243 240 147 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 990 2 434 2 250 3 818 4 086 4 558 14 460 7 859
Skulder och eget kapital 3 421 3 326 3 710 4 085 4 329 4 798 14 607 7 961
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 298 520 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 76 88 86 78 15 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 8 20 20 18 75 131 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 513 674 547 554 516 640 601 149
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 407 674 547 554 516 320 301 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 99 114 112 110 212 327 -
Rörelseresultat, EBITDA 709 -249 -398 -470 -540 -9 845 -1 258 -562
Nettoomsättningförändring -39,61% 23,22% -1,26% 7,36% -19,38% 6,49% 303,36% -%
Du Pont-modellen 15,78% -17,02% -21,70% -21,47% -20,70% -211,65% -10,62% -7,70%
Vinstmarginal 132,68% -83,98% -147,17% -158,30% -173,64% -1 586,72% -258,07% -411,41%
Bruttovinstmarginal 51,84% 56,82% 53,93% 58,12% 42,44% 61,88% 44,59% 77,85%
Rörelsekapital/omsättning -424,32% -324,18% -353,38% -637,55% -719,19% -646,41% -2 218,97% -4 549,66%
Soliditet 41,86% 26,79% 39,33% 6,54% 5,61% 5,00% 1,01% 1,28%
Kassalikviditet 13,22% 8,34% 11,51% 6,21% 7,88% 6,95% 7,13% 12,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...