Visa allt om Constellation Services Sverige AB
Visa allt om Constellation Services Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 18 219 30 980 25 153 17 959 16 292 15 619 6 322 4 151
Övrig omsättning - - 964 5 271 63 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 048 -1 197 605 -829 985 -795 -41
Resultat efter finansnetto 1 045 1 117 509 -839 944 -800 -30
Årets resultat 863 1 109 509 -839 900 -800 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 92 136 36 2 342 1 392 596 196
Omsättningstillgångar 2 291 10 122 14 154 8 283 4 060 4 945 3 108 745
Tillgångar 2 322 10 214 14 290 8 319 6 402 6 337 3 704 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 964 101 209 670 161 1 000 100 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 693 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 358 10 113 14 080 6 956 6 241 5 336 3 604 871
Skulder och eget kapital 2 322 10 214 14 290 8 319 6 402 6 337 3 704 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 662 450 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 5 336 6 160 7 931 5 175 4 748 2 617 1 454 1 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 650 1 754 2 561 1 554 1 363 763 494 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 219 30 980 26 117 17 964 16 563 15 682 6 322 4 151
Nyckeltal
Antal anställda 17 23 24 12 12 13 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 072 1 347 1 048 1 497 1 358 1 201 790 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 357 445 572 518 318 303 361
Rörelseresultat, EBITDA 1 127 98 276 3 005 -476 1 035 -751 -17
Nettoomsättningförändring -41,19% 23,17% 40,06% 10,23% 4,31% 147,06% 52,30% -%
Du Pont-modellen 45,18% 0,07% 1,46% 7,27% -12,68% 15,54% -21,46% -3,19%
Vinstmarginal 5,76% 0,02% 0,83% 3,37% -4,98% 6,31% -12,58% -0,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,12% 0,03% 0,29% 7,39% -13,39% -2,50% -7,85% -3,04%
Soliditet 41,52% 0,99% 1,46% 8,05% 2,51% 15,78% 2,70% 7,44%
Kassalikviditet 168,70% 100,09% 100,53% 119,08% 65,05% 92,67% 86,24% 85,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...