Visa allt om JPEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 165 116 138 0 67 16 836 1 695 150 235
Övrig omsättning 12 - 40 20 43 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 13 81 -54 -30 -132 85 -13 49
Resultat efter finansnetto 147 153 243 3 48 347 1 169 29 977
Årets resultat 115 135 212 0 49 349 1 129 19 954
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 434 2 434 2 499 2 434 2 440 2 445 2 055 1 029 1 022
Omsättningstillgångar 663 927 452 553 1 731 7 950 738 333 406
Tillgångar 3 096 3 361 2 950 2 988 4 171 10 394 2 794 1 362 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 961 2 846 2 712 2 499 2 500 2 451 2 202 1 073 1 054
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 5 6 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 53 83 113 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 462 157 375 1 671 7 940 586 284 371
Skulder och eget kapital 3 096 3 361 2 950 2 988 4 171 10 394 2 794 1 362 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 120 175 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 119 47 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 43 119 70 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 177 116 178 20 110 16 864 1 695 150 235
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 16 836 1 695 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 361 297 - -
Rörelseresultat, EBITDA 68 13 82 -49 -25 -127 90 -8 49
Nettoomsättningförändring 42,24% -15,94% -% -100,00% -99,60% 893,27% 1 030,00% -36,17% -%
Du Pont-modellen 4,84% 4,70% 8,44% -% 1,34% 3,38% 42,02% 2,72% 68,49%
Vinstmarginal 90,91% 136,21% 180,43% -% 83,58% 2,08% 69,26% 24,67% 416,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,55% -% 94,03% 2,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 333,94% 400,86% 213,77% -% 89,55% 0,06% 8,97% 32,67% 14,89%
Soliditet 95,64% 84,68% 91,93% 83,63% 59,94% 23,60% 78,94% 79,10% 74,01%
Kassalikviditet 591,96% 200,65% 287,90% 147,47% 103,59% 100,13% 125,94% 117,25% 109,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...