Visa allt om Allbärgning & Transport i Örebro AB
Visa allt om Allbärgning & Transport i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 678 2 057 1 541 2 895 3 159 2 780 1 353 1 266 493
Övrig omsättning - - - - 17 - 127 14 34
Rörelseresultat (EBIT) 632 195 50 180 -53 286 297 242 -58
Resultat efter finansnetto 578 147 6 108 -159 201 250 231 -104
Årets resultat 192 47 6 3 3 39 38 97 -104
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 779 1 579 684 934 2 260 2 112 1 373 709 833
Omsättningstillgångar 1 841 1 105 1 119 1 202 591 723 629 621 231
Tillgångar 3 620 2 685 1 803 2 137 2 851 2 835 2 003 1 330 1 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 229 182 176 173 200 191 213 116
Obeskattade reserver 847 514 414 414 310 476 331 134 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 098 1 209 724 867 1 517 1 602 1 046 220 443
Kortfristiga skulder 1 253 732 484 679 852 558 435 763 505
Skulder och eget kapital 3 620 2 685 1 803 2 137 2 851 2 835 2 003 1 330 1 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 48 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 491 319 169 603 770 502 135 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 154 101 44 215 277 197 49 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 678 2 057 1 541 2 895 3 176 2 780 1 480 1 280 527
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 839 1 029 771 1 448 1 053 927 1 353 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 224 117 429 361 260 187 - -
Rörelseresultat, EBITDA 914 335 153 302 369 637 512 384 39
Nettoomsättningförändring 78,80% 33,48% -46,77% -8,36% 13,63% 105,47% 6,87% 156,80% -%
Du Pont-modellen 17,46% 7,30% 2,83% 9,03% -1,79% 10,16% 14,88% 18,27% -5,45%
Vinstmarginal 17,18% 9,53% 3,31% 6,67% -1,61% 10,36% 22,03% 19,19% -11,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,53%
Rörelsekapital/omsättning 15,99% 18,13% 41,21% 18,07% -8,26% 5,94% 14,34% -11,22% -55,58%
Soliditet 29,88% 23,46% 28,00% 22,51% 14,08% 19,43% 21,71% 23,27% 10,90%
Kassalikviditet 146,93% 150,96% 231,20% 177,03% 69,37% 129,57% 144,60% 81,39% 45,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...