Visa allt om Stanstad Bud o Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 861 3 977 3 984 2 911 3 012 2 837 2 339 2 981
Övrig omsättning 91 4 - - 11 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 187 209 180 2 403 378 -13 26
Resultat efter finansnetto 116 202 129 -30 359 315 -87 -84
Årets resultat 84 159 97 -30 262 267 -87 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 429 2 261 1 185 839 1 078 1 132 1 231 1 570
Omsättningstillgångar 658 920 957 362 437 591 340 405
Tillgångar 3 087 3 181 2 142 1 200 1 515 1 723 1 571 1 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 653 494 397 427 195 -71 16
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 200 1 215 600 0 62 312 661 1 063
Kortfristiga skulder 1 215 1 313 1 048 804 1 025 1 216 982 896
Skulder och eget kapital 3 087 3 181 2 142 1 200 1 515 1 723 1 571 1 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 536 1 409 1 141 881 738 744 671 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 413 315 269 265 185 229 238 373
Utdelning till aktieägare 0 65 0 0 0 30 0 0
Omsättning 4 952 3 981 3 984 2 911 3 023 2 837 2 339 2 995
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 972 994 1 328 970 1 004 946 780 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 432 476 386 311 331 304 448
Rörelseresultat, EBITDA 668 389 277 157 559 526 138 187
Nettoomsättningförändring 22,23% -0,18% 36,86% -3,35% 6,17% 21,29% -21,54% -%
Du Pont-modellen 6,06% 6,57% 8,40% 0,17% 26,60% 21,94% -0,83% 1,32%
Vinstmarginal 3,85% 5,26% 4,52% 0,07% 13,38% 13,32% -0,56% 0,87%
Bruttovinstmarginal 58,42% 59,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,46% -9,88% -2,28% -15,18% -19,52% -22,03% -27,45% -16,47%
Soliditet 21,74% 20,53% 23,06% 33,08% 28,18% 11,32% -4,52% 0,81%
Kassalikviditet 54,16% 70,07% 91,32% 45,02% 42,63% 48,60% 34,62% 45,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...