Visa allt om Wise Fakta AB
Visa allt om Wise Fakta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 33 353 43 567 48 819 53 051 64 190 9 495
Övrig omsättning - - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 10 144 -8 425 -8 429 -11 765 -8 721 525
Resultat efter finansnetto 0 0 0 10 225 -8 201 -8 199 -11 625 -8 464 534
Årets resultat 1 369 1 481 454 8 009 -8 201 -6 056 -8 584 -6 125 368
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 409 5 013 9 633 10 666 6 427
Omsättningstillgångar 10 624 9 250 7 943 22 650 23 433 27 869 30 639 32 904 40 162
Tillgångar 10 624 9 250 7 943 22 650 24 842 32 882 40 272 43 570 46 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 619 9 250 7 768 5 705 1 710 773 1 004 582 468
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 0 175 16 945 23 132 32 108 39 268 42 989 46 121
Skulder och eget kapital 10 624 9 250 7 943 22 650 24 842 32 882 40 272 43 570 46 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 160 1 020 1 023 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 5 379 15 616 14 183 17 920 22 125 2 707
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 2 647 7 546 2 930 8 819 10 530 1 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 33 353 43 567 48 819 53 051 64 190 9 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 16 35 34 42 54 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 085 1 245 1 436 1 263 1 189 167
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 506 675 679 698 644 73
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 10 770 -4 870 -3 160 -6 769 -6 386 968
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -23,44% -10,76% -7,98% -17,35% 576,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 45,15% -32,99% -24,85% -28,87% -19,42% 1,15%
Vinstmarginal -% -% -% 30,66% -18,81% -16,74% -21,91% -13,18% 5,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 72,65% 80,61% 90,76% 92,39% 90,17% 78,81%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 17,10% 0,69% -8,68% -16,27% -15,71% -62,76%
Soliditet 99,95% 100,00% 97,80% 25,19% 6,88% 2,35% 2,49% 1,34% 1,00%
Kassalikviditet 177 066,67% -% 4 538,86% 133,67% 97,49% 83,66% 75,50% 73,94% 85,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...