Visa allt om DNA Guide Europa AB
Visa allt om DNA Guide Europa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 0 685 583 457 240 53
Övrig omsättning - - 238 18 20 19 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -84 -186 -200 -1 949 -2 505 -2 025 -879 -38
Resultat efter finansnetto -84 -190 -214 -1 962 -2 510 -2 058 -892 -38
Årets resultat -84 -190 -214 -1 962 -2 510 -2 058 -892 -38
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 80 138 269 421 443 550 0
Omsättningstillgångar 303 366 391 643 2 114 1 681 2 410 291
Tillgångar 370 446 530 912 2 535 2 124 2 960 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 348 348 362 2 125 1 469 1 903 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 49 100 17 117 317 400 0
Kortfristiga skulder 23 49 82 533 294 339 657 228
Skulder och eget kapital 370 446 530 912 2 535 2 124 2 960 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 265 357 104 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 920 463 290 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 293 229 201 57 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 238 703 603 476 247 53
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 3 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 343 194 152 240 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 618 342 345 874 -
Rörelseresultat, EBITDA -71 -154 -70 -1 819 -2 380 -1 857 -775 -38
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 17,50% 27,57% 90,42% 352,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -213,16% -98,03% -95,34% -29,70% -13,06%
Vinstmarginal -% -% -% -283,80% -426,24% -443,11% -366,25% -71,70%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 32,12% 33,62% 4,81% 85,00% 28,30%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 16,06% 312,18% 293,65% 730,42% 118,87%
Soliditet 93,78% 78,03% 65,66% 39,69% 83,83% 69,16% 64,29% 21,31%
Kassalikviditet 1 008,70% 602,04% 379,27% 105,63% 701,02% 491,15% 360,43% 103,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...