Visa allt om Specialpedagogen i Stockholm AB
Visa allt om Specialpedagogen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 281 687 611 631 590 612 486 447 536
Övrig omsättning - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 346 358 293 351 314 215 93 154
Resultat efter finansnetto 85 370 393 300 494 234 226 95 159
Årets resultat 113 262 332 224 322 138 129 51 71
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 420 420 38 76 113 577 430 87 116
Omsättningstillgångar 68 285 641 695 681 13 98 197 193
Tillgångar 488 705 679 770 795 590 528 284 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 369 439 330 426 241 231 152 171
Obeskattade reserver 150 213 187 222 230 140 131 81 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 123 53 218 139 209 167 51 79
Skulder och eget kapital 488 705 679 770 795 590 528 284 309
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 80 - - - 50 134 147 221
Varav tantiem till styrelse & VD - 80 - - - 50 100 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 15 60 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 9 15 5 18 12 13 29 56 73
Utdelning till aktieägare 163 166 332 223 320 137 128 50 70
Omsättning 281 687 611 631 596 612 486 447 536
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 687 611 631 590 612 486 447 536
Personalkostnader per anställd (tkr) - 113 42 151 85 70 176 217 302
Rörelseresultat, EBITDA 66 384 396 331 418 393 244 122 183
Nettoomsättningförändring -59,10% 12,44% -3,17% 6,95% -3,59% 25,93% 8,72% -16,60% -%
Du Pont-modellen 17,21% 52,48% 57,88% 39,48% 62,14% 56,44% 42,80% 33,10% 51,78%
Vinstmarginal 29,89% 53,86% 64,32% 48,18% 83,73% 54,41% 46,50% 21,03% 29,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,37% 23,58% 96,24% 75,59% 91,86% -32,03% -14,20% 32,66% 21,27%
Soliditet 88,93% 75,91% 86,14% 64,11% 74,91% 58,34% 62,04% 74,06% 68,85%
Kassalikviditet 309,09% 231,71% 1 209,43% 318,81% 489,93% 6,22% 58,68% 386,27% 244,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...