Visa allt om Nerikes Begravningsbyrå AB
Visa allt om Nerikes Begravningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 818 2 434 2 018 1 402 1 084 923 790 850 134
Övrig omsättning 3 14 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 141 109 -110 173 85 3 10 -59
Resultat efter finansnetto 66 141 108 -111 173 85 1 9 -59
Årets resultat 28 116 96 -105 124 68 1 9 -59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 78 113 151 51 80 122 170 200
Omsättningstillgångar 240 836 557 267 404 260 216 230 102
Tillgångar 314 914 670 418 455 340 337 400 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 352 296 200 304 180 112 110 101
Obeskattade reserver 0 0 12 0 10 10 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 98 128 178
Kortfristiga skulder 184 562 363 218 141 82 127 161 22
Skulder och eget kapital 314 914 670 418 455 340 337 400 302
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 111 58 40 40 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 374 385 362 121 20 11 37 21 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 97 136 129 91 35 25 33 29 0
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 821 2 448 2 018 1 402 1 084 923 790 850 134
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 909 1 217 1 009 701 1 084 923 790 850 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 275 269 177 144 90 129 113 -
Rörelseresultat, EBITDA 101 176 146 -67 224 135 51 58 -37
Nettoomsättningförändring -25,31% 20,61% 43,94% 29,34% 17,44% 16,84% -7,06% 534,33% -%
Du Pont-modellen 21,02% 15,43% 16,27% -26,32% 38,02% 25,00% 0,89% 2,50% -19,54%
Vinstmarginal 3,63% 5,79% 5,40% -7,85% 15,96% 9,21% 0,38% 1,18% -44,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 58,37% 49,07% 58,30% 48,21% 52,91% 62,94% 73,88%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 11,26% 9,61% 3,50% 24,26% 19,28% 11,27% 8,12% 59,70%
Soliditet 41,40% 38,51% 45,58% 47,85% 68,43% 55,11% 33,23% 27,50% 33,44%
Kassalikviditet 111,41% 140,93% 146,56% 114,68% 273,76% 293,90% 151,97% 116,77% 159,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...