Visa allt om Dentium AB
Visa allt om Dentium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 4 035 7 501 8 803 12 541 26 467 37 639 28 598 11 441
Övrig omsättning 21 97 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 -2 007 -688 -1 898 -621 2 536 1 246 -953 -4 261
Resultat efter finansnetto 18 -1 996 -657 -1 868 -518 2 571 1 214 -1 153 -4 453
Årets resultat 14 -2 -520 -1 868 -518 1 896 870 -839 -3 206
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 27 0 0 6 7 700 8 966 11 116
Omsättningstillgångar 3 328 4 166 3 984 3 962 7 157 8 067 4 417 9 216 3 717
Tillgångar 3 328 4 166 4 011 3 962 7 157 8 073 12 117 18 182 14 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 132 3 118 3 120 3 149 3 158 6 138 4 242 3 579 -3 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 1 048 891 813 3 999 1 935 7 875 14 603 17 939
Skulder och eget kapital 3 328 4 166 4 011 3 962 7 157 8 073 12 117 18 182 14 833
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 97 222 97 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 97 222 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 035 1 405 2 095 2 034 2 104 2 755 2 834 2 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 513 580 786 798 812 1 203 972 1 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0
Omsättning 21 4 132 7 501 8 803 12 541 26 467 37 639 28 598 11 441
Nyckeltal
Antal anställda 0 7 7 9 8 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 576 1 072 978 1 568 4 411 5 377 4 085 1 634
Personalkostnader per anställd (tkr) - 245 325 335 404 654 775 578 193
Rörelseresultat, EBITDA 21 -2 007 -685 -1 898 -615 2 548 2 243 64 -4 193
Nettoomsättningförändring -100,00% -46,21% -14,79% -29,81% -52,62% -29,68% 31,61% 149,96% -%
Du Pont-modellen -% -47,86% -16,36% -46,92% -7,24% 31,85% 10,28% -5,24% -28,73%
Vinstmarginal -% -49,42% -8,75% -21,12% -4,13% 9,71% 3,31% -3,33% -37,24%
Bruttovinstmarginal -% 27,68% 45,79% 42,68% 41,62% 33,67% 30,69% 29,04% 25,13%
Rörelsekapital/omsättning -% 77,27% 41,23% 35,77% 25,18% 23,17% -9,19% -18,84% -124,31%
Soliditet 94,11% 74,84% 77,79% 79,48% 44,12% 76,03% 35,01% 19,68% -20,94%
Kassalikviditet 1 697,96% 397,52% 412,35% 436,29% 178,97% 416,90% 55,58% 63,11% 19,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...