Visa allt om Zozan Travel i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 24 466 22 103 0 0 0 60 56 126 14 547
Övrig omsättning - 108 - - - 560 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 192 -4 -9 -6 148 -211 -88
Resultat efter finansnetto -18 192 -4 -9 -6 147 -210 -88
Årets resultat -18 185 -4 -9 -6 147 -210 -88
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 63 0 0 0 0 29 38
Omsättningstillgångar 1 024 2 186 0 0 1 49 1 806 425
Tillgångar 1 071 2 249 0 0 1 49 1 835 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 116 -69 -66 -57 -51 -198 12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 973 2 133 69 65 57 100 2 033 451
Skulder och eget kapital 1 071 2 249 0 0 1 49 1 835 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 360 300 0 0 0 50 300 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 50 250 0 0 0 0 72 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 129 173 0 0 0 16 118 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 466 22 211 0 0 0 620 56 177 14 547
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24 466 11 052 - - - 60 56 126 14 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 539 362 - - - 66 507 475
Rörelseresultat, EBITDA -2 208 -4 -9 -6 148 -201 -79
Nettoomsättningförändring 10,69% -% -% -% -100,00% -99,89% 285,83% -%
Du Pont-modellen -1,68% 8,54% -% -% -% 302,04% -11,39% -19,01%
Vinstmarginal -0,07% 0,87% -% -% -% 246,67% -0,37% -0,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,21% 0,24% -% -% -% -85,00% -0,40% -0,18%
Soliditet 9,15% 5,16% -% -% -5 700,00% -104,08% -10,79% 2,59%
Kassalikviditet 105,24% 102,48% 0,00% 0,00% 1,75% 49,00% 88,83% 94,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...