Visa allt om Storlien Capital AB
Visa allt om Storlien Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Övrig omsättning - 12 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 12 4 -2 -19 -29 -18 -58 -17
Resultat efter finansnetto -1 -1 122 -1 082 -1 264 -2 630 -1 589 -1 872 -1 645 -325
Årets resultat -1 24 -774 -1 068 -1 963 -1 008 -1 505 -1 645 -325
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 385 40 385 40 385 40 385 40 385 41 688 41 688 34 200 34 200
Omsättningstillgångar 0 1 16 0 0 8 599 2 503 4 283
Tillgångar 40 385 40 387 40 401 40 386 40 386 41 696 42 287 36 703 38 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 855 2 855 2 831 2 510 3 029 3 122 2 501 3 586 4 675
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 206 22 299 23 277 24 025 21 691 26 266 23 162 29 837 30 219
Kortfristiga skulder 15 326 15 232 14 294 13 850 15 666 12 308 16 625 3 280 3 590
Skulder och eget kapital 40 385 40 387 40 401 40 386 40 386 41 696 42 287 36 703 38 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 12 4 0 0 0 0 0 540
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 12 4 -2 -19 -29 -18 -58 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -0,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -0,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 128,33%
Soliditet 7,07% 7,07% 7,01% 6,22% 7,50% 7,49% 5,91% 9,77% 12,15%
Kassalikviditet 0,00% 0,01% 0,11% 0,00% 0,00% 0,06% 3,60% 76,31% 119,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...