Visa allt om Namssog Fastigheter AB
Visa allt om Namssog Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 36 36 36 36 36 36 0 45
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -38 -42 -227 -38 -45 -26 -86 -11
Resultat efter finansnetto -40 -37 -42 -227 -38 -45 -26 -82 -11
Årets resultat 39 18 14 17 9 4 116 -56 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 424 450 475 501 527 552 578 604 616
Omsättningstillgångar 312 272 223 175 314 268 215 174 110
Tillgångar 736 721 698 676 841 820 793 778 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 321 283 265 251 234 225 222 106 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 400 400 400 500 491 491 641 619
Kortfristiga skulder 14 39 33 25 107 105 81 31 17
Skulder och eget kapital 736 721 698 676 841 820 793 778 726
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 36 36 36 36 36 36 0 45
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -12 -16 -201 -12 -19 -1 -61 0
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -5,43% -5,27% -6,02% -33,58% -4,52% -5,49% -3,28% -% -1,52%
Vinstmarginal -111,11% -105,56% -116,67% -630,56% -105,56% -125,00% -72,22% -% -24,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 827,78% 647,22% 527,78% 416,67% 575,00% 452,78% 372,22% -% 206,67%
Soliditet 43,61% 39,25% 37,97% 37,13% 27,82% 27,44% 27,99% 13,62% 12,26%
Kassalikviditet 2 228,57% 697,44% 675,76% 700,00% 293,46% 255,24% 265,43% 561,29% 647,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...