Visa allt om Moder Tellus AB
Visa allt om Moder Tellus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -78
Resultat efter finansnetto -2 045 -105
Årets resultat -2 045 -105
Balansräkningar (tkr)
2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 50 1 650
Omsättningstillgångar 430 10
Tillgångar 480 1 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 050 -5
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 425 1 600
Kortfristiga skulder 105 65
Skulder och eget kapital 480 1 660
Löner & utdelning (tkr)
2009-06 2008-06
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -78
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet -427,08% -0,30%
Kassalikviditet 409,52% 15,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...