Visa allt om Specialisttandläkare Karim Hasan AB
Visa allt om Specialisttandläkare Karim Hasan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 058 2 242 2 587 2 503 1 543 777 670 1 666 2 141
Övrig omsättning - - 254 525 - - - 221 -
Rörelseresultat (EBIT) -384 167 1 508 1 000 453 334 405 1 361 1 993
Resultat efter finansnetto 143 -580 1 680 1 294 9 848 700 406 1 414 1 998
Årets resultat 292 -366 1 147 803 9 430 567 214 751 1 075
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 564 3 636 3 644 3 715 2 496 2 872 46 62 10
Omsättningstillgångar 10 818 10 680 11 917 10 587 11 353 2 597 2 861 3 377 2 140
Tillgångar 14 382 14 316 15 561 14 302 13 850 5 469 2 907 3 438 2 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 996 12 704 13 225 12 228 11 568 2 267 1 839 1 826 1 175
Obeskattade reserver 1 251 1 400 1 753 1 556 1 363 1 049 975 867 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 213 583 518 919 153 94 746 472
Skulder och eget kapital 14 382 14 316 15 561 14 302 13 850 5 469 2 907 3 438 2 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 563 955 600 480 550 150 0 125 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 336 424 304 298 301 175 128 158 0
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 143 129 139 200 100
Omsättning 1 058 2 242 2 841 3 028 1 543 777 670 1 887 2 141
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 2 2 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 529 561 647 1 252 772 777 - 1 666 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 370 236 457 437 336 - 289 -
Rörelseresultat, EBITDA -230 327 1 551 1 687 475 343 420 1 404 1 994
Nettoomsättningförändring -52,81% -13,34% 3,36% 62,22% 98,58% 15,97% -59,78% -22,19% -%
Du Pont-modellen 1,03% 1,57% 10,81% 9,05% 71,19% 14,21% 14,00% 41,13% 92,93%
Vinstmarginal 13,99% 10,04% 65,02% 51,70% 639,01% 100,00% 60,75% 84,87% 93,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 009,74% 466,86% 438,11% 402,28% 676,22% 314,54% 412,99% 157,92% 77,91%
Soliditet 97,15% 96,37% 93,78% 93,52% 90,78% 55,59% 87,98% 71,27% 71,50%
Kassalikviditet 8 013,33% 5 014,08% 2 044,08% 2 043,82% 1 235,36% 1 697,39% 3 043,62% 452,68% 453,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...