Visa allt om Redovisningskonsult Hans-Ove Berglund AB
Visa allt om Redovisningskonsult Hans-Ove Berglund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 396 445 389 348 260 199 73 71 339
Övrig omsättning 5 28 42 20 9 61 196 176 128
Rörelseresultat (EBIT) 83 64 7 69 108 96 116 78 81
Resultat efter finansnetto 82 64 7 70 103 94 112 74 73
Årets resultat 62 48 19 40 52 50 63 39 40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 200 150 210 208 20 40 175 80
Omsättningstillgångar 81 131 119 140 139 322 277 191 200
Tillgångar 381 331 269 350 347 342 317 366 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 148 119 269 152 152 171 148 140
Obeskattade reserver 115 113 111 0 112 86 62 37 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 28 14 60 48 47 41 152 55
Kortfristiga skulder 43 41 25 21 33 57 42 29 67
Skulder och eget kapital 381 331 269 350 347 342 317 366 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 190 201 145 0 0 12 20 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 0 0 0 50 25 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 33 49 25 16 8 4 7 46
Utdelning till aktieägare 50 30 19 40 52 51 70 40 30
Omsättning 401 473 431 368 269 260 269 247 467
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 396 445 389 348 260 199 73 71 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 229 255 142 73 36 15 16 163
Rörelseresultat, EBITDA 83 64 7 69 128 116 156 116 101
Nettoomsättningförändring -11,01% 14,40% 11,78% 33,85% 30,65% 172,60% 2,82% -79,06% -%
Du Pont-modellen 21,78% 19,34% 2,97% 19,71% 31,12% 28,07% 36,59% 21,31% 28,93%
Vinstmarginal 20,96% 14,38% 2,06% 19,83% 41,54% 48,24% 158,90% 109,86% 23,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,60% 20,22% 24,16% 34,20% 40,77% 133,17% 321,92% 228,17% 39,23%
Soliditet 70,79% 71,34% 76,42% 76,86% 67,59% 62,98% 68,36% 47,72% 54,63%
Kassalikviditet 188,37% 319,51% 476,00% 666,67% 421,21% 564,91% 659,52% 658,62% 298,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...