Visa allt om Ola Rolfson et al Konsult AB
Visa allt om Ola Rolfson et al Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 0 20 52 165 44 74 500 525
Övrig omsättning - - - - - - - 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 23 -21 -7 15 -42 -24 -7 27 56
Resultat efter finansnetto 23 -21 -7 15 -42 -23 -7 28 57
Årets resultat 23 -21 -7 15 -42 -10 0 16 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 9 11
Omsättningstillgångar 97 68 93 134 191 154 176 196 160
Tillgångar 97 68 93 134 191 157 182 205 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 62 82 89 75 117 127 137 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 20 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 6 11 45 116 40 42 48 26
Skulder och eget kapital 97 68 93 134 191 157 182 205 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 25 15 289 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 120 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 29 7 31 130 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Omsättning 37 0 20 52 165 44 74 502 527
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 52 165 44 74 167 175
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 6 153 32 46 141 139
Rörelseresultat, EBITDA 23 -21 -7 15 -39 -21 -4 30 59
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -61,54% -68,48% 275,00% -40,54% -85,20% -4,76% -%
Du Pont-modellen 23,71% -% -7,53% 11,19% -21,99% -15,29% -3,85% 13,66% 33,33%
Vinstmarginal 62,16% -% -35,00% 28,85% -25,45% -54,55% -9,46% 5,60% 10,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 229,73% -% 410,00% 171,15% 45,45% 259,09% 181,08% 29,60% 25,52%
Soliditet 87,63% 91,18% 88,17% 66,42% 39,27% 74,52% 75,04% 73,85% 82,50%
Kassalikviditet 808,33% 1 133,33% 845,45% 297,78% 164,66% 385,00% 419,05% 408,33% 615,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...