Visa allt om Venezu AB
Visa allt om Venezu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 317 1 813 1 424 1 434 1 676 1 376 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 602 382 50 25 -38 19 -10 -6 -17
Resultat efter finansnetto 603 383 50 25 -38 19 -10 -6 -17
Årets resultat 352 224 37 25 -38 19 -10 -6 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 331 1 118 799 666 786 572 113 114 114
Tillgångar 1 331 1 118 799 666 786 572 113 114 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 685 332 109 72 47 85 66 77 83
Obeskattade reserver 245 95 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 390 390 390 390 190 40 31 14
Kortfristiga skulder 401 300 300 205 349 297 7 7 17
Skulder och eget kapital 1 331 1 118 799 666 786 572 113 114 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 120 958 826 862 1 161 947 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 279 234 232 185 180 147 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 317 1 813 1 424 1 434 1 676 1 376 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 4 4 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 579 604 475 359 419 344 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 398 359 264 342 274 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 602 382 50 25 -38 19 -10 -6 -17
Nettoomsättningförändring 27,80% 27,32% -0,70% -14,44% 21,80% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 45,23% 34,17% 6,26% 3,75% -4,83% 3,32% -% -% -%
Vinstmarginal 25,98% 21,07% 3,51% 1,74% -2,27% 1,38% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 40,14% 45,12% 35,04% 32,15% 26,07% 19,99% -% -% -%
Soliditet 65,82% 36,32% 13,64% 10,81% 5,98% 14,86% 58,41% 67,54% 72,81%
Kassalikviditet 331,92% 372,67% 266,33% 324,88% 225,21% 192,59% 1 614,29% 1 628,57% 670,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...