Visa allt om Patrick Strauss Entreprenad och Konsult AB
Visa allt om Patrick Strauss Entreprenad och Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 336 180 359 204 527 3 706 2 974 1 734 2 097
Övrig omsättning - - - - 14 162 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -39 31 -77 -164 -280 138 144 284
Resultat efter finansnetto -121 -49 15 -94 -168 -283 132 136 278
Årets resultat -121 -49 15 -94 -168 -32 42 63 93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 563 959 1 024 1 187 901 567 1 463 572 531
Omsättningstillgångar 50 82 238 290 468 847 892 833 581
Tillgångar 613 1 040 1 263 1 477 1 369 1 413 2 355 1 405 1 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 70 119 104 98 266 298 256 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 251 181 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 429 859 976 1 366 1 229 725 312 175 228
Kortfristiga skulder 84 111 167 7 41 422 1 493 793 555
Skulder och eget kapital 613 1 040 1 263 1 477 1 369 1 413 2 355 1 405 1 113
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 159 489 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 40 1 510 801 111 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 13 560 376 250 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 336 180 359 204 541 3 868 2 992 1 734 2 097
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 527 1 235 991 867 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 56 696 443 428 368
Rörelseresultat, EBITDA 50 130 193 22 -102 -264 233 251 318
Nettoomsättningförändring 86,67% -49,86% 75,98% -61,29% -85,78% 24,61% 71,51% -17,31% -%
Du Pont-modellen -18,60% -3,75% 2,45% -5,21% -11,32% -19,25% 5,86% 10,32% 25,61%
Vinstmarginal -33,93% -21,67% 8,64% -37,75% -29,41% -7,34% 4,64% 8,36% 13,59%
Bruttovinstmarginal 92,26% 92,78% 96,38% 94,12% 52,56% 82,14% 80,83% 89,73% 84,60%
Rörelsekapital/omsättning -10,12% -16,11% 19,78% 138,73% 81,02% 11,47% -20,21% 2,31% 1,24%
Soliditet 16,31% 6,73% 9,42% 7,04% 7,16% 18,83% 20,51% 27,50% 26,14%
Kassalikviditet 59,52% 73,87% 142,51% 4 142,86% 1 141,46% 200,71% 59,75% 105,04% 104,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...