Visa allt om Kisängs Taxi AB
Visa allt om Kisängs Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 069 5 034 4 908 4 643 4 583 4 973 4 497 3 812 3 827
Övrig omsättning 84 37 14 18 23 35 43 28 9
Rörelseresultat (EBIT) 203 308 246 105 -34 156 155 131 -60
Resultat efter finansnetto 166 264 201 60 -81 116 115 76 -125
Årets resultat 129 152 56 44 49 66 57 22 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 1 143 1 200 1 139 1 001 1 119 1 135 1 135 1 040
Omsättningstillgångar 881 782 646 571 556 670 563 523 447
Tillgångar 2 141 1 925 1 846 1 710 1 557 1 790 1 698 1 657 1 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 262 171 175 191 193 176 139 142
Obeskattade reserver 260 260 190 60 60 207 180 145 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 527 458 1 027 1 075 864 964 857 942 861
Kortfristiga skulder 1 062 945 459 401 442 426 484 431 384
Skulder och eget kapital 2 141 1 925 1 846 1 710 1 557 1 790 1 698 1 657 1 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 363 336 322 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 534 2 478 2 323 2 256 2 150 1 842 1 665 1 349 1 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 874 832 775 764 738 735 705 638 574
Utdelning till aktieägare 120 100 60 60 60 50 50 20 25
Omsättning 5 153 5 071 4 922 4 661 4 606 5 008 4 540 3 840 3 836
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 724 719 818 774 764 829 750 762 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 476 519 503 487 491 455 463 448
Rörelseresultat, EBITDA 459 578 491 353 218 374 403 342 112
Nettoomsättningförändring 0,70% 2,57% 5,71% 1,31% -7,84% 10,58% 17,97% -0,39% -%
Du Pont-modellen 9,48% 16,00% 13,33% 6,14% -2,18% 8,72% 9,13% 7,91% -4,03%
Vinstmarginal 4,00% 6,12% 5,01% 2,26% -0,74% 3,14% 3,45% 3,44% -1,57%
Bruttovinstmarginal 95,72% 95,67% 93,05% 91,97% 89,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,57% -3,24% 3,81% 3,66% 2,49% 4,91% 1,76% 2,41% 1,65%
Soliditet 23,06% 24,15% 17,29% 12,82% 15,11% 19,30% 18,18% 14,69% 14,39%
Kassalikviditet 82,96% 82,75% 140,74% 142,39% 125,79% 157,28% 116,32% 121,35% 116,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...