Visa allt om RH Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om RH Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto 0 0 -4 400 1 000 1 000 500 -1 -1
Årets resultat -1 0 -5 398 2 113 1 000 500 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 350 1 350 150 100 100 100 100 100 0
Omsättningstillgångar 3 243 3 244 4 444 4 900 4 500 1 500 500 0 100
Tillgångar 4 593 4 594 4 594 5 000 4 600 1 600 600 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 853 4 104 4 104 4 109 3 711 1 598 599 98 99
Obeskattade reserver 490 490 490 490 490 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 401 399 3 2 2 1
Skulder och eget kapital 4 593 4 594 4 594 5 000 4 600 1 600 600 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-03 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 70,44% 97,65% 97,65% 89,40% 88,52% 99,88% 99,83% 98,00% 99,00%
Kassalikviditet -% -% -% 1 221,95% 1 127,82% 50 000,00% 25 000,00% 0,00% 10 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...