Visa allt om Gson Inredningar i Älmhult AB
Visa allt om Gson Inredningar i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 795 1 052 948 845 744 772 755 716 838
Övrig omsättning - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 246 205 210 129 99 164 111 160
Resultat efter finansnetto 10 247 206 214 132 100 164 112 161
Årets resultat 39 161 142 123 72 54 91 59 87
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 6 5 12 19 26 8 0
Omsättningstillgångar 607 924 740 598 525 476 550 369 432
Tillgångar 610 929 747 603 537 496 576 377 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 319 277 236 183 161 228 166 187
Obeskattade reserver 245 285 245 223 168 134 109 69 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 325 224 145 187 200 241 142 205
Skulder och eget kapital 610 929 747 603 537 496 576 377 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 184 0 179 180 200 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 63 184 180 0 180 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 57 95 94 95 64 94 94 102 84
Utdelning till aktieägare 0 75 120 100 70 50 120 30 80
Omsättning 795 1 052 948 845 754 772 755 716 838
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 795 1 052 948 845 744 772 755 716 838
Personalkostnader per anställd (tkr) 129 285 291 294 284 286 279 303 298
Rörelseresultat, EBITDA 11 247 211 217 136 106 171 113 160
Nettoomsättningförändring -24,43% 10,97% 12,19% 13,58% -3,63% 2,25% 5,45% -14,56% -%
Du Pont-modellen 1,80% 26,59% 27,58% 35,49% 24,58% 20,16% 28,47% 29,71% 37,04%
Vinstmarginal 1,38% 23,48% 21,73% 25,33% 17,74% 12,95% 21,72% 15,64% 19,09%
Bruttovinstmarginal 45,66% 70,91% 77,95% 87,22% 83,60% 78,50% 83,71% 82,26% 79,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,04% 56,94% 54,43% 53,61% 45,43% 35,75% 40,93% 31,70% 27,09%
Soliditet 77,72% 58,27% 62,66% 66,39% 57,14% 52,37% 53,53% 57,21% 49,95%
Kassalikviditet 740,24% 284,31% 330,36% 412,41% 280,75% 229,00% 212,03% 259,86% 210,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...