Visa allt om FR Transport AB
Visa allt om FR Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 1 287 1 346 1 462 1 380 1 421 1 376 1 234 506 -
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 -18 -9 17 -60 -9 -21 -72 -
Resultat efter finansnetto -13 -59 -27 3 -72 -19 -40 -78 -
Årets resultat -13 0 1 0 0 0 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 856 1 126 1 167 65 311 511 711 804 -
Omsättningstillgångar 171 158 157 501 471 461 404 539 -
Tillgångar 1 028 1 284 1 325 566 782 972 1 115 1 343 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 281 281 280 280 440 280 280 -
Obeskattade reserver 0 0 60 86 86 0 180 221 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 449 620 636 0 64 174 284 394 -
Kortfristiga skulder 311 383 348 200 351 358 370 447 -
Skulder och eget kapital 1 028 1 284 1 325 566 782 972 1 115 1 343 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - 270 280 269 270 222 48 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 40 40 29 30 24 - -
Löner till övriga anställda 225 310 - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 142 168 170 136 155 167 170 36 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 287 1 346 1 462 1 380 1 421 1 376 1 234 506 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 346 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 478 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 286 243 277 263 140 191 72 125 0
Nettoomsättningförändring -4,38% -7,93% 5,94% -2,89% 3,27% 11,51% 143,87% -% -%
Du Pont-modellen 1,56% -1,40% -0,68% 3,00% -7,67% -0,93% -1,88% -5,36% -%
Vinstmarginal 1,24% -1,34% -0,62% 1,23% -4,22% -0,65% -1,70% -14,23% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -10,88% -16,72% -13,06% 21,81% 8,44% 7,49% 2,76% 18,18% -%
Soliditet 26,07% 21,88% 24,74% 60,67% 43,91% 45,27% 37,01% 32,70% -%
Kassalikviditet 54,98% 41,25% 45,11% 250,50% 134,19% 128,77% 109,19% 120,58% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...