Visa allt om IFH Properties Essvik AB
Visa allt om IFH Properties Essvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 15 8 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -12 15 8 -20 -15 -21 -112 -3
Resultat efter finansnetto -8 -12 15 8 -20 -15 -21 -112 -3
Årets resultat -8 -12 15 8 -22 -15 -21 -112 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 120 0 0 0 0 0 0 0 100
Tillgångar 120 0 0 0 0 0 0 0 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 -12 0 -65 -73 -51 -36 -15 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 12 0 65 73 51 36 15 3
Skulder och eget kapital 120 0 0 0 0 0 0 0 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 15 8 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -12 15 8 -20 -15 -21 -112 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,33% -% -% -% -% -% -% -% 97,00%
Kassalikviditet 600,00% 0,00% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 333,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...