Visa allt om M3P Förskolor AB
Visa allt om M3P Förskolor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 32 839 31 480 30 832 27 806 25 303 25 296 23 982 23 484
Övrig omsättning 167 196 94 12 56 19 20 30
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 245 699 1 398 611 940 254 1 019
Resultat efter finansnetto 1 586 240 742 1 452 622 966 298 1 031
Årets resultat 1 372 472 377 798 443 704 164 736
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 791 436 103 210 384 533 319 191
Omsättningstillgångar 2 488 4 466 4 949 3 876 3 087 2 992 2 891 2 503
Tillgångar 4 279 4 903 5 052 4 087 3 471 3 525 3 211 2 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 278 1 706 1 734 1 707 1 260 1 167 813 836
Obeskattade reserver 0 204 592 388 40 66 32 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 224 0 0 116 120 0 0
Kortfristiga skulder 1 851 2 769 2 726 1 991 2 055 2 173 2 366 1 859
Skulder och eget kapital 4 279 4 903 5 052 4 087 3 471 3 525 3 211 2 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 722 675 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 487 16 743 16 017 15 147 15 328 14 649 14 044 13 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 891 7 841 7 595 6 504 6 299 6 235 6 089 5 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 187
Omsättning 33 006 31 676 30 926 27 818 25 359 25 315 24 002 23 514
Nyckeltal
Antal anställda 54 55 55 55 55 68 64 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) 608 572 561 506 460 372 375 361
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 454 435 400 402 320 331 310
Rörelseresultat, EBITDA 1 528 366 828 1 572 784 1 106 346 1 067
Nettoomsättningförändring 4,32% 2,10% 10,88% 9,89% 0,03% 5,48% 2,12% -%
Du Pont-modellen 37,37% 5,22% 14,79% 35,72% 18,27% 27,80% 9,34% 38,27%
Vinstmarginal 4,87% 0,81% 2,42% 5,25% 2,51% 3,87% 1,25% 4,39%
Bruttovinstmarginal 95,09% 95,66% 95,97% 95,71% 95,15% 95,79% 95,48% 95,52%
Rörelsekapital/omsättning 1,94% 5,39% 7,21% 6,78% 4,08% 3,24% 2,19% 2,74%
Soliditet 53,24% 38,04% 42,96% 48,76% 37,15% 34,49% 26,04% 31,03%
Kassalikviditet 134,41% 161,29% 181,55% 194,68% 150,22% 137,69% 122,19% 134,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...