Visa allt om Gällivare Fastfood AB
Visa allt om Gällivare Fastfood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 550 4 560 4 572 4 626 4 717 4 201 1 865 0 0
Övrig omsättning 12 - - 38 131 - 148 - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 190 193 403 344 -142 -312 -13 -19
Resultat efter finansnetto 129 188 186 387 322 -160 -313 -13 -19
Årets resultat 97 145 283 147 236 -163 -313 -13 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 011 555 711 929 1 149 1 171 1 297 20 26
Omsättningstillgångar 906 967 718 630 518 633 922 63 70
Tillgångar 1 917 1 522 1 429 1 559 1 668 1 804 2 219 83 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 001 903 758 475 328 92 55 68 81
Obeskattade reserver 0 0 0 178 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 30 150 270 390 0 0
Kortfristiga skulder 916 618 671 876 1 189 1 442 1 774 15 15
Skulder och eget kapital 1 917 1 522 1 429 1 559 1 668 1 804 2 219 83 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 529 1 577 1 525 1 431 1 488 1 395 878 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 262 228 199 218 271 251 191 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 562 4 560 4 572 4 664 4 848 4 201 2 013 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 758 760 762 771 786 700 311 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 303 290 278 296 276 181 - -
Rörelseresultat, EBITDA 258 404 411 623 566 41 -241 -7 -15
Nettoomsättningförändring -0,22% -0,26% -1,17% -1,93% 12,28% 125,25% -% -% -%
Du Pont-modellen 6,78% 12,48% 13,51% 25,85% 20,62% -7,87% -14,06% -% -%
Vinstmarginal 2,86% 4,17% 4,22% 8,71% 7,29% -3,38% -16,73% -% -%
Bruttovinstmarginal 63,60% 63,73% 61,70% 63,23% 60,86% 57,03% 55,50% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,22% 7,65% 1,03% -5,32% -14,23% -19,26% -45,68% -% -%
Soliditet 52,22% 59,33% 53,04% 38,88% 19,66% 5,10% 2,48% 81,93% 84,38%
Kassalikviditet 90,61% 143,04% 94,78% 62,56% 37,51% 38,77% 47,75% 420,00% 466,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...