Visa allt om BK maskinservice AB
Visa allt om BK maskinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 198 1 625 2 173 2 574 2 838 2 671 2 479 2 536 2 658
Övrig omsättning 287 177 - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 -60 -21 198 136 332 388 101 329
Resultat efter finansnetto -79 -62 -20 196 134 330 388 101 329
Årets resultat -79 -62 -20 143 98 242 284 73 236
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 202 277 118 151 288 277 380 426
Omsättningstillgångar 515 381 581 1 324 989 897 712 750 597
Tillgångar 627 584 858 1 443 1 139 1 185 988 1 130 1 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 596 675 737 906 912 814 572 289 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 -13 99 12 0 62 62 0 314
Kortfristiga skulder -5 -78 22 525 227 309 354 842 373
Skulder och eget kapital 627 584 858 1 443 1 139 1 185 988 1 130 1 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 471 448 402 408 378 363 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 577 439 156 317 348 243 304 315 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 264 307 380 344 329 310 294 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 0 100 0 120
Omsättning 1 485 1 802 2 173 2 574 2 838 2 673 2 479 2 536 2 658
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 198 1 625 2 173 1 287 1 419 1 336 1 240 1 268 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) 830 710 940 573 559 503 527 512 477
Rörelseresultat, EBITDA 25 25 46 255 274 482 514 220 460
Nettoomsättningförändring -26,28% -25,22% -15,58% -9,30% 6,25% 7,75% -2,25% -4,59% -%
Du Pont-modellen -10,37% -10,27% -2,33% 13,72% 11,94% 28,02% 39,27% 8,94% 32,16%
Vinstmarginal -5,43% -3,69% -0,92% 7,69% 4,79% 12,43% 15,65% 3,98% 12,38%
Bruttovinstmarginal 80,72% 68,62% 72,85% 75,76% 69,42% 78,92% 84,67% 71,25% 74,98%
Rörelsekapital/omsättning 43,41% 28,25% 25,72% 31,04% 26,85% 22,01% 14,44% -3,63% 8,43%
Soliditet 95,06% 115,58% 85,90% 62,79% 80,07% 68,69% 57,89% 25,58% 32,84%
Kassalikviditet -% -% 2 640,91% 252,19% 435,68% 290,29% 201,13% 89,07% 160,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...