Visa allt om Lassiebyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 910 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 561 284 274 477 282 380 425 488 459
Resultat efter finansnetto 426 72 50 278 89 201 294 223 214
Årets resultat 440 97 94 220 124 151 231 177 64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 363 8 575 8 844 9 076 9 297 9 634 9 798 10 051 10 347
Omsättningstillgångar 879 1 103 1 116 1 249 894 954 921 711 616
Tillgångar 9 243 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 197 3 557 3 460 3 366 3 146 3 023 2 872 2 641 2 464
Obeskattade reserver 0 110 135 179 165 210 180 165 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 808 5 769 5 835 6 186 5 250 6 800 7 150 7 500 7 850
Kortfristiga skulder 238 242 530 594 1 630 556 517 456 499
Skulder och eget kapital 9 243 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 910 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 772 503 506 747 629 711 748 797 665
Nettoomsättningförändring 43,18% 7,06% -30,08% 10,27% 0,50% 2,03% 5,84% 16,60% -%
Du Pont-modellen 6,15% 2,93% 2,75% 4,62% 2,87% 3,59% 3,96% 4,53% 4,26%
Vinstmarginal 29,74% 21,29% 21,99% 26,77% 18,07% 23,63% 26,97% 32,77% 36,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,56% 64,54% 47,03% 36,76% -45,54% 24,75% 25,63% 17,13% 9,16%
Soliditet 34,59% 37,64% 35,80% 33,88% 32,06% 30,01% 28,03% 25,64% 23,46%
Kassalikviditet 369,33% 455,79% 210,57% 210,27% 54,85% 171,58% 178,14% 155,92% 123,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...