Visa allt om Lassiebyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 274 477 282 380 425 488 459
Resultat efter finansnetto 72 50 278 89 201 294 223 214
Årets resultat 97 94 220 124 151 231 177 64
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 575 8 844 9 076 9 297 9 634 9 798 10 051 10 347
Omsättningstillgångar 1 103 1 116 1 249 894 954 921 711 616
Tillgångar 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 557 3 460 3 366 3 146 3 023 2 872 2 641 2 464
Obeskattade reserver 110 135 179 165 210 180 165 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 769 5 835 6 186 5 250 6 800 7 150 7 500 7 850
Kortfristiga skulder 242 530 594 1 630 556 517 456 499
Skulder och eget kapital 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 503 506 747 629 711 748 797 665
Nettoomsättningförändring 7,06% -30,08% 10,27% 0,50% 2,03% 5,84% 16,60% -%
Du Pont-modellen 2,93% 2,75% 4,62% 2,87% 3,59% 3,96% 4,53% 4,26%
Vinstmarginal 21,29% 21,99% 26,77% 18,07% 23,63% 26,97% 32,77% 36,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,54% 47,03% 36,76% -45,54% 24,75% 25,63% 17,13% 9,16%
Soliditet 37,64% 35,80% 33,88% 32,06% 30,01% 28,03% 25,64% 23,46%
Kassalikviditet 455,79% 210,57% 210,27% 54,85% 171,58% 178,14% 155,92% 123,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...