Visa allt om Return i Västerås AB
Visa allt om Return i Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 223 3 865
Övrig omsättning - - - - - - 128 - 25
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -1 97 -1 497 -1 409
Resultat efter finansnetto -1 -1 0 0 0 -1 27 -1 587 -1 493
Årets resultat -1 -1 0 0 0 -1 27 -1 587 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 292 389
Omsättningstillgångar 0 1 1 1 1 1 5 644 1 210
Tillgångar 0 1 1 1 1 1 5 937 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 463 -1 462 -1 461 -1 461 -1 461 -1 461 -1 460 -1 487 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 315 872 601
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 150 1 552 897
Skulder och eget kapital 0 1 1 1 1 1 5 937 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 665 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 119 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 128 3 223 3 890
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 074 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 262 328
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -1 97 -1 390 -1 270
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -16,61% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -159,77% -88,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -46,45% -36,46%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 10,89% 21,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -28,17% 8,10%
Soliditet -% -146 200,00% -146 100,00% -146 100,00% -146 100,00% -146 100,00% -29 200,00% -158,70% 6,26%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 3,33% 6,25% 15,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...