Visa allt om Sista versen 25763 AB
Visa allt om Sista versen 25763 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 13 14 49 102 101 118 183 247
Övrig omsättning - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 1 -1 -48 -95 -30 -134 -197 -184
Resultat efter finansnetto -3 -8 -9 -55 -101 -34 -138 -204 -187
Årets resultat -3 -8 -9 -55 -101 -34 -138 -204 -187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 6 57 74
Omsättningstillgångar 8 9 18 29 76 164 203 310 440
Tillgångar 8 9 18 29 77 167 209 366 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -108 -105 -97 -88 -33 68 102 104 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 72 76 76 73 77 75 179 328
Kortfristiga skulder 116 42 39 41 37 23 32 83 83
Skulder och eget kapital 8 9 18 29 77 167 209 366 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 42 42 165 137 137 147 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 14 14 51 46 44 48 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 15 14 49 102 101 118 183 247
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 14 49 102 101 118 183 247
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 3 27 51 16 14 - 50
Rörelseresultat, EBITDA -2 1 -1 -47 -93 -27 -83 -179 -170
Nettoomsättningförändring -38,46% -7,14% -71,43% -51,96% 0,99% -14,41% -35,52% -25,91% -%
Du Pont-modellen -25,00% 11,11% -5,56% -165,52% -123,38% -17,96% -64,11% -53,83% -35,80%
Vinstmarginal -25,00% 7,69% -7,14% -97,96% -93,14% -29,70% -113,56% -107,65% -74,49%
Bruttovinstmarginal -12,50% 0,00% 71,43% -10,20% -9,80% 21,78% -20,34% -12,02% 5,26%
Rörelsekapital/omsättning -1 350,00% -253,85% -150,00% -24,49% 38,24% 139,60% 144,92% 124,04% 144,53%
Soliditet -1 350,00% -1 166,67% -538,89% -303,45% -42,86% 40,72% 48,80% 28,42% 20,04%
Kassalikviditet 6,90% 7,14% 7,69% 31,71% 59,46% 178,26% 90,62% 37,35% 32,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...