Visa allt om AB Golv non stop

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 11 985 11 935 14 612 12 679 11 428 10 056 8 737 5 984
Övrig omsättning 121 131 184 190 69 - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 360 416 395 540 753 1 393 1 118 591
Resultat efter finansnetto 359 424 400 565 763 1 387 1 118 585
Årets resultat 270 314 218 314 617 1 049 831 232
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 65 86 47 80 158 221 359
Omsättningstillgångar 2 716 3 413 3 938 4 134 4 309 3 037 2 398 1 226
Tillgångar 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 095 1 575 1 761 2 043 2 129 1 912 1 063 332
Obeskattade reserver 272 279 279 183 53 150 210 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 0 0 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 1 388 1 620 1 983 1 955 2 206 1 133 1 347 897
Skulder och eget kapital 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 918 785 665 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 127 3 085 3 230 2 323 763 666 415 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 366 1 299 1 948 1 733 1 387 550 438 417
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 400 400 200 100
Omsättning 12 106 12 066 14 796 12 869 11 497 10 056 8 737 6 004
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 498 1 326 1 624 2 536 2 857 2 514 2 912 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 493 580 817 783 514 514 480
Rörelseresultat, EBITDA 381 437 435 597 807 1 455 1 180 628
Nettoomsättningförändring 0,42% -18,32% 15,25% 10,95% 13,64% 15,10% 46,01% -%
Du Pont-modellen 13,07% 12,19% 9,97% 13,51% 17,43% 43,60% 42,73% 37,29%
Vinstmarginal 3,01% 3,55% 2,74% 4,46% 6,69% 13,85% 12,81% 9,88%
Bruttovinstmarginal 50,91% 50,99% 45,80% 44,82% 42,87% 43,27% 37,91% 43,11%
Rörelsekapital/omsättning 11,08% 15,02% 13,38% 17,19% 18,40% 18,93% 12,03% 5,50%
Soliditet 47,34% 51,54% 48,87% 52,08% 49,41% 63,30% 46,36% 32,62%
Kassalikviditet 173,27% 185,93% 183,31% 196,62% 186,94% 254,55% 161,62% 127,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...