Visa allt om AB Golv non stop
Visa allt om AB Golv non stop

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 11 830 11 985 11 935 14 612 12 679 11 428 10 056 8 737 5 984
Övrig omsättning 122 121 131 184 190 69 - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 536 360 416 395 540 753 1 393 1 118 591
Resultat efter finansnetto 536 359 424 400 565 763 1 387 1 118 585
Årets resultat 406 270 314 218 314 617 1 049 831 232
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 44 65 86 47 80 158 221 359
Omsättningstillgångar 2 545 2 716 3 413 3 938 4 134 4 309 3 037 2 398 1 226
Tillgångar 2 650 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 002 1 095 1 575 1 761 2 043 2 129 1 912 1 063 332
Obeskattade reserver 279 272 279 279 183 53 150 210 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 4 0 0 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 1 365 1 388 1 620 1 983 1 955 2 206 1 133 1 347 897
Skulder och eget kapital 2 650 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 918 785 665 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 090 3 127 3 085 3 230 2 323 763 666 415 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 332 1 366 1 299 1 948 1 733 1 387 550 438 417
Utdelning till aktieägare 250 500 500 500 500 400 400 200 100
Omsättning 11 952 12 106 12 066 14 796 12 869 11 497 10 056 8 737 6 004
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 9 9 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 972 1 498 1 326 1 624 2 536 2 857 2 514 2 912 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 755 574 493 580 817 783 514 514 480
Rörelseresultat, EBITDA 560 381 437 435 597 807 1 455 1 180 628
Nettoomsättningförändring -1,29% 0,42% -18,32% 15,25% 10,95% 13,64% 15,10% 46,01% -%
Du Pont-modellen 20,26% 13,07% 12,19% 9,97% 13,51% 17,43% 43,60% 42,73% 37,29%
Vinstmarginal 4,54% 3,01% 3,55% 2,74% 4,46% 6,69% 13,85% 12,81% 9,88%
Bruttovinstmarginal 52,23% 50,91% 50,99% 45,80% 44,82% 42,87% 43,27% 37,91% 43,11%
Rörelsekapital/omsättning 9,97% 11,08% 15,02% 13,38% 17,19% 18,40% 18,93% 12,03% 5,50%
Soliditet 46,02% 47,34% 51,54% 48,87% 52,08% 49,41% 63,30% 46,36% 32,62%
Kassalikviditet 140,59% 173,27% 185,93% 183,31% 196,62% 186,94% 254,55% 161,62% 127,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...