Visa allt om Kungsgärdets Byggnadsställningar AB
Visa allt om Kungsgärdets Byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 696 6 539 5 419 4 797 4 477 4 381 2 947 2 890 2 337
Övrig omsättning - 12 - 7 58 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 34 396 574 868 710 187 601 850
Resultat efter finansnetto 161 18 396 569 830 689 160 575 839
Årets resultat 750 79 295 316 609 395 166 245 278
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 991 2 585 2 864 3 134 2 413 2 653 1 983 2 122 1 691
Omsättningstillgångar 1 129 1 081 596 859 1 552 621 673 314 164
Tillgångar 4 120 3 666 3 460 3 993 3 965 3 274 2 656 2 436 1 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 726 1 076 1 198 1 403 1 229 757 489 443 378
Obeskattade reserver 343 1 144 1 231 1 221 1 089 1 067 948 1 013 787
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 498 557 414 596 792 959 699 416 370
Kortfristiga skulder 1 553 888 617 773 855 492 521 564 320
Skulder och eget kapital 4 120 3 666 3 460 3 993 3 965 3 274 2 656 2 436 1 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 298 503 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 651 3 129 2 326 2 137 1 707 1 703 822 476 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 296 1 028 808 650 455 450 295 277 192
Utdelning till aktieägare 1 550 100 200 500 143 136 127 120 180
Omsättning 7 696 6 551 5 419 4 804 4 535 4 381 2 947 2 890 2 337
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 7 7 6 6 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 727 774 685 746 730 737 963 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 466 449 401 362 362 363 451 371
Rörelseresultat, EBITDA 1 002 772 1 086 1 294 1 623 1 527 931 1 223 1 269
Nettoomsättningförändring 17,69% 20,67% 12,97% 7,15% 2,19% 48,66% 1,97% 23,66% -%
Du Pont-modellen 4,90% 1,42% 12,63% 15,53% 22,42% 22,27% 7,19% 24,67% 45,82%
Vinstmarginal 2,62% 0,80% 8,06% 12,92% 19,86% 16,64% 6,48% 20,80% 36,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,51% 2,95% -0,39% 1,79% 15,57% 2,94% 5,16% -8,65% -6,68%
Soliditet 48,39% 53,69% 62,38% 57,67% 51,24% 47,14% 44,72% 48,13% 50,92%
Kassalikviditet 72,70% 121,73% 96,60% 111,13% 181,52% 126,22% 129,17% 55,67% 51,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...