Visa allt om Gemeni Ventures AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 390 220 157 1 011 1 321 1 099 984 652 136
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -22 -44 286 319 122 78 2 16
Resultat efter finansnetto 44 -22 -43 290 321 122 77 5 -5
Årets resultat 37 -15 -44 202 235 90 58 2 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 51 77 102 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 212 104 139 275 574 327 286 188 126
Tillgångar 238 155 216 377 574 327 286 188 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 117 182 326 349 194 155 96 94
Obeskattade reserver 0 7 14 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 31 20 38 225 134 132 91 32
Skulder och eget kapital 238 155 216 377 574 327 286 188 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 202 465 544 545 330 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 78 0 - 0 0 0 0 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 36 0 25 159 293 190 185 115 5
Utdelning till aktieägare 30 0 50 100 225 80 50 0 0
Omsättning 390 220 157 1 011 1 321 1 099 984 652 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 390 - 157 1 011 1 321 1 099 984 326 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 123 - 25 431 763 742 740 266 35
Rörelseresultat, EBITDA 70 4 -18 312 319 122 78 2 16
Nettoomsättningförändring 77,27% 40,13% -84,47% -23,47% 20,20% 11,69% 50,92% 379,41% -%
Du Pont-modellen 18,49% -14,19% -19,91% 76,92% 56,10% 37,31% 27,27% 2,66% 13,49%
Vinstmarginal 11,28% -10,00% -27,39% 28,68% 24,38% 11,10% 7,93% 0,77% 12,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,82% 33,18% 75,80% 23,44% 26,42% 17,56% 15,65% 14,88% 69,12%
Soliditet 64,71% 79,01% 89,31% 89,01% 60,80% 59,33% 54,20% 51,06% 74,60%
Kassalikviditet 252,38% 335,48% 695,00% 723,68% 255,11% 244,03% 216,67% 206,59% 393,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...