Visa allt om Gemeni Ventures AB
Visa allt om Gemeni Ventures AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 018 390 220 157 1 011 1 321 1 099 984 652 136
Övrig omsättning 39 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 205 44 -22 -44 286 319 122 78 2 16
Resultat efter finansnetto 205 44 -22 -43 290 321 122 77 5 -5
Årets resultat 158 37 -15 -44 202 235 90 58 2 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 26 51 77 102 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 231 212 104 139 275 574 327 286 188 126
Tillgångar 404 238 155 216 377 574 327 286 188 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 154 117 182 326 349 194 155 96 94
Obeskattade reserver 0 0 7 14 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 84 31 20 38 225 134 132 91 32
Skulder och eget kapital 404 238 155 216 377 574 327 286 188 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 202 465 544 545 330 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 78 0 - 0 0 0 0 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 36 0 25 159 293 190 185 115 5
Utdelning till aktieägare 150 30 0 50 100 225 80 50 0 0
Omsättning 1 057 390 220 157 1 011 1 321 1 099 984 652 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 018 390 - 157 1 011 1 321 1 099 984 326 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 590 123 - 25 431 763 742 740 266 35
Rörelseresultat, EBITDA 248 70 4 -18 312 319 122 78 2 16
Nettoomsättningförändring 161,03% 77,27% 40,13% -84,47% -23,47% 20,20% 11,69% 50,92% 379,41% -%
Du Pont-modellen 50,74% 18,49% -14,19% -19,91% 76,92% 56,10% 37,31% 27,27% 2,66% 13,49%
Vinstmarginal 20,14% 11,28% -10,00% -27,39% 28,68% 24,38% 11,10% 7,93% 0,77% 12,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,71% 32,82% 33,18% 75,80% 23,44% 26,42% 17,56% 15,65% 14,88% 69,12%
Soliditet 69,80% 64,71% 79,01% 89,31% 89,01% 60,80% 59,33% 54,20% 51,06% 74,60%
Kassalikviditet 189,34% 252,38% 335,48% 695,00% 723,68% 255,11% 244,03% 216,67% 206,59% 393,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...