Visa allt om Shoes & Bags Sweden AB
Visa allt om Shoes & Bags Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 38 931 23 593 17 981 12 300 12 156 13 100 13 487 11 169 8 281
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 015 712 1 267 818 744 1 274 790 124 140
Resultat efter finansnetto 915 606 1 206 775 651 1 121 626 -182 -68
Årets resultat 461 79 -9 405 364 618 2 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 868 1 785 1 146 201 129 609 1 088 1 548 1 871
Omsättningstillgångar 23 534 13 823 11 243 6 874 5 964 5 287 5 933 6 428 6 301
Tillgångar 25 402 15 609 12 389 7 075 6 093 5 895 7 022 7 976 8 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 956 2 850 2 772 1 581 1 176 812 694 692 700
Obeskattade reserver 980 454 66 390 167 281 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 277 611 0 0 500 1 300 2 542 3 215
Kortfristiga skulder 18 466 12 027 8 940 5 105 4 751 4 302 5 028 4 742 4 257
Skulder och eget kapital 25 402 15 609 12 389 7 075 6 093 5 895 7 022 7 976 8 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 180 2 888 2 244 1 475 1 198 1 398 1 687 1 836 1 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 688 836 1 601 517 364 390 459 555 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 38 931 23 593 17 981 12 300 12 156 13 100 13 487 11 169 8 281
Nyckeltal
Antal anställda 14 8 8 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 781 2 949 2 248 2 460 2 431 2 620 2 697 1 862 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 466 481 398 312 358 429 399 333
Rörelseresultat, EBITDA 1 357 956 1 369 949 1 224 1 754 1 268 582 514
Nettoomsättningförändring 65,01% 31,21% 46,19% 1,18% -7,21% -2,87% 20,75% 34,88% -%
Du Pont-modellen 4,23% 4,56% 10,23% 11,56% 12,24% 21,61% 11,25% 1,55% 1,71%
Vinstmarginal 2,76% 3,02% 7,05% 6,65% 6,14% 9,73% 5,86% 1,11% 1,69%
Bruttovinstmarginal 43,34% 36,15% 40,67% 35,00% 35,25% 37,73% 34,96% 37,58% 40,68%
Rörelsekapital/omsättning 13,02% 7,61% 12,81% 14,38% 9,98% 7,52% 6,71% 15,10% 24,68%
Soliditet 26,46% 20,53% 22,79% 26,41% 21,32% 17,29% 9,88% 8,68% 8,57%
Kassalikviditet 3,34% 5,94% 15,92% 15,36% 1,01% 1,02% 22,22% 1,77% 5,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...