Visa allt om Ramström & Örnborn Projektering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 4 160 25 171
Övrig omsättning - - - - - 1 100 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -232 -29 -397 -101 189 1 950
Resultat efter finansnetto -44 -303 -97 -508 -136 197 1 962
Årets resultat -44 -303 -97 -508 -136 142 1 412
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 822 1 949 0
Omsättningstillgångar 350 350 578 576 0 0 4 251
Tillgångar 350 350 578 576 822 1 949 4 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -835 -791 -487 -390 118 254 1 512
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 193 549 640 546 608 587
Kortfristiga skulder 1 185 948 517 327 158 1 087 2 152
Skulder och eget kapital 350 350 578 576 822 1 949 4 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 400
Omsättning 0 0 0 0 0 5 260 25 171
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -232 -29 -397 -101 189 1 950
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -83,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 12,11% 46,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 5,67% 7,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -4,86% 16,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -26,13% 8,34%
Soliditet -238,57% -226,00% -84,26% -67,71% 14,36% 13,03% 35,57%
Kassalikviditet 29,54% 36,92% 111,80% 176,15% 0,00% 0,00% 197,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...