Visa allt om Ramström & Örnborn Projektering AB
Visa allt om Ramström & Örnborn Projektering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 4 160 25 171
Övrig omsättning - - - - - 1 100 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -232 -29 -397 -101 189 1 950
Resultat efter finansnetto -44 -303 -97 -508 -136 197 1 962
Årets resultat -44 -303 -97 -508 -136 142 1 412
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 822 1 949 0
Omsättningstillgångar 350 350 578 576 0 0 4 251
Tillgångar 350 350 578 576 822 1 949 4 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -835 -791 -487 -390 118 254 1 512
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 193 549 640 546 608 587
Kortfristiga skulder 1 185 948 517 327 158 1 087 2 152
Skulder och eget kapital 350 350 578 576 822 1 949 4 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 400
Omsättning 0 0 0 0 0 5 260 25 171
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -232 -29 -397 -101 189 1 950
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -83,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 12,11% 46,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 5,67% 7,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -4,86% 16,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -26,13% 8,34%
Soliditet -238,57% -226,00% -84,26% -67,71% 14,36% 13,03% 35,57%
Kassalikviditet 29,54% 36,92% 111,80% 176,15% 0,00% 0,00% 197,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...