Visa allt om Ceptum AB
Visa allt om Ceptum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 938 6 288 1 650 583 0
Övrig omsättning 1 164 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 582 1 684 -2 365 -3 277 -428
Resultat efter finansnetto -15 143 6 168 -1 030 -4 286 -428
Årets resultat -15 143 6 168 -1 030 -4 286 -428
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 524 19 615 13 136 1 860 1 400
Omsättningstillgångar 24 165 37 358 18 854 3 197 0
Tillgångar 54 689 56 973 31 990 5 057 1 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 219 54 862 13 756 -214 -328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 469 2 110 18 234 5 271 1 728
Skulder och eget kapital 54 689 56 973 31 990 5 057 1 400
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 684 276 160 41 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 673 730 644 1 063 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 415 311 292 358 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 939 6 452 1 657 583 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 3 144 825 146 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 681 554 361 -
Rörelseresultat, EBITDA -8 256 2 010 -2 312 -3 224 -428
Nettoomsättningförändring -53,28% 281,09% 183,02% -% -%
Du Pont-modellen -15,69% 10,93% -2,08% -64,64% -%
Vinstmarginal -292,10% 99,03% -40,24% -560,72% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 364,06% 560,56% 37,58% -355,75% -%
Soliditet 75,37% 96,29% 43,00% -4,23% -23,43%
Kassalikviditet 179,41% 1 770,52% 103,40% 60,65% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...